Daňový poradce a auditor

Ing. Daniel Jasovský

 

Služby likvidátora společnosti

 

Při ukončení činnosti klienta jsem připraven poskytnout poradenské služby v průběhu likvidace nebo převzít funkci likvidátora osobně.

 

V rámci likvidace poskytuji mimo jiného i tyto služby:

- zpracování právní, účetní a daňové analýzy postupu při likvidaci a předpokládaného dopadu do hospodaření společnosti

- zpracování časového harmonogramu a rozpočtu likvidace

- sestavení návrhů na zápisy do obchodního rejstříku

- zabezpečení zveřejnění v obchodním věstníku

- kontakt s oblastním archivem a správcem daně, příprava písemností

- sestavení zprávy o likvidaci a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku s vyčíslením srážkové daně

 

Při méně komplikovaných společnostech je možné stihnout likvidaci do cca 6 měsíců.

Rada pro výzkum a vývoj