Daňový poradce a auditor

Ing. Daniel Jasovský

 

Vedení účetnictví

 

Pro menší právnické osoby poskytuji služby externího účetního. Účetnictví zpracovávám ve své kanceláři v účetním SW PREMIER společnosti PREMIER SYSTEM, a.s., Praha.

 

Po předložení dokladů ke zpracování odesílám zpracovaná data klientům elektronicky. Výstupem může být soubor výkazů ve formátu PDF (např. předvaha, rozvaha a výsledovka, soupisy závazků a pohledávek apod.). Výhodou při vzájemné komunikaci je situace, kdy klient také vlastní SW PREMIER – v tomto případě elektronickým odesláním softwarových dat má klient k dispozici kompletní účetnictví v reálném čase.

 

Součástí vedení účetnictví je i měsíční zpracování měsíční agendy. Výstupy pro pojišťovny si realizuje klient ze SW sám, nebo je dostane k podpisu ve formátu PDF.

U  klientů, kteří mi poskytnou plnou moc k elektronickému podání uvedených dokumentů, odesílám na pojišťovny a správci daně jen softwarová data a klient není obtěžován podepisováním papírových formulářů a jejich doručováním.

 

V případě, že klient je plátcem DPH, součástí poskytovaných služeb je i zpracování a elektronické odeslání přiznání ve stanovené lhůtě. Před odesláním přiznání je klient kontaktován k odsouhlasení výše daňové povinnosti nebo nadměrného odpočtu.

Elektronická potvrzení o odeslaných přiznáních jsou pečlivě zálohována a archivována.

Rada pro výzkum a vývoj