Daňový poradce a auditor

Ing. Daniel Jasovský

 

Zpracování konsolidované účetní závěrky

 

Pro společnosti, které mají povinnost konsolidovat účetní závěrku podle ustanovení § 220 a následujících zákona o účetnictví, jsem připraven pomoci s realizací tohoto nelehkého úkolu.

Formou konzultací nebo zpracování konsolidace „na klíč“ budete mít ulehčenou práci, úsporu času a větší jistotu při zveřejňování konsolidovaných výkazů.

 

Variantně je možné zpracovat např. jen

- konsolidační pravidla

- výpočet konsolidačního rozdílu

- dílčí konsolidace

- výkazy konsolidované závěrky

 

Při poskytování těchto služeb je žádoucí aktivní přístup klienta při získávání potřebných dat.

Služby tohoto charakteru poskytuji již několik let pro klienty v oblasti výroby a oprav lokomotiv a ve farmaceutickém průmyslu.

Rada pro výzkum a vývoj