Daňový poradce a auditor

Ing. Daniel Jasovský

 

Služby specialistu v oblasti výzkumu a vývoje

 

Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Komorou daňových poradců zabezpečila certifikaci fyzických osob pro účely posouzení, zda činnosti realizované ve společnostech mají charakter výzkumu a vývoje. Certifikace proběhla v r. 2005 a následně se uskutečnilo několik recertifikací  v souvislosti se změnami zákonů. Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje poskytuji na základě certifikátu od r.2005.

 

Smyslem poskytovaných služeb je zvýšení jistoty klienta při uplatňování položek odčitatelných od základu daně podle § 34 zákona o daních z příjmů v daňovém přiznání.

 

Součástí služeb je:

- poradenství při uplatňování položky odčitatelné od základu daně

- zpracování písemného stanoviska k oprávněnosti uplatnění odčitatelné položky

Rada pro výzkum a vývoj