Daňový poradce a auditor

Ing. Daniel Jasovský

 

Auditorské služby

 

Auditorské služby poskytuji na základě licence Komory auditorů ČR od r.2002 pod číslem osvědčení 1885.

 

Součástí služeb je:

- audit účetních závěrek podnikatelských i neziskových subjektů

- audit plnění podmínek uzavřených smluv (např. při čerpání dotací)

- poradenské služby

 

Samozřejmostí je diskrétní přístup a dodržování sjednaných termínů. Auditorské služby poskytuji v souladu s Etickým kodexem Komory auditorů ČR, který garantuje profesionální způsob poskytovaných služeb.

Své vědomosti si pravidelně doplňuji formou kontinuálního profesního vzdělávání evidovaného Komorou.

Rada pro výzkum a vývoj