Daňový poradce a auditor

Ing. Daniel Jasovský

 

Služby daňového poradce

 

Daňové poradenství poskytuji na základě licence Komory daňových poradců ČR od r.1996 pod číslem osvědčení 2240.

 

Součástí služeb je:

- poradenství v oblasti účetnictví a daní

- převzetí plné moci na zpracování daňového přiznání se současným odkladem termínu předložení daňového přiznání

- zpracování daňových přiznání včetně příloh

- doručení přiznání správci daně osobně nebo elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu

- účast na kontrolách ze strany správce daně

- pravidelné zasílání informací o změnách zákonů a vyhlášek v oblasti účetnictví a daní

 

Poradenské služby poskytuji telefonicky, mailem, osobně při návštěvách klientů i ve vlastní kanceláři.

 

Samozřejmostí je diskrétní přístup a dodržování sjednaných termínů. Základem práce je pochopení požadavku klienta v širších souvislostech a následná analýza dopadů navrhovaného řešení z pohledu právního, účetního a daňového.

 

Jako člen Komory daňových poradců jsem podepsal Etický kodex Komory, který garantuje profesionální způsob poskytovaných služeb.

Své vědomosti si pravidelně doplňuji formou kontinuálního profesního vzdělávání evidovaného Komorou.

Rada pro výzkum a vývoj